Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
55 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for escitalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for alvorlige arytmier. I tillegg vil kinidin omtrent fordoble haloperidol-konsentrasjonen.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige aytmier som resultat.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av haloperidol (i gjennomsnitt rundt 50 % i kombinasjon med andre enzyminduktorer), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av haloperidol. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av haloperidol kan synke med i størrelsesorden 50-60 %.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
123