Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Mitotan - L01XX23
Haloperidol - N05AD01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av haloperidol (i gjennomsnitt rundt 50 % i kombinasjon med andre enzyminduktorer), økt risiko for terapisvikt

Interaksjonsmekanisme
Mitotan øker metabolismen av haloperidol via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av haloperidol vil anslagsvis kunne være inntil 2 ganger høyere i kombinasjon med mitotan. Interaksjonsgrad vil variere mye og haloperidoldosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av haloperidol kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Kidron R, et al. Carbamazepine-induced reduction of blood levels of haloperidol in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 1985;20:219-22

Jann MW, et al. Effects of carbamazepine on plasma haloperidol levels. J Clin Psychopharmacol 1985;5:106-9

Kahn EM, et al. Change in haloperidol level due to carbamazepine--a complicating factor in combined medication for schizophrenia. J Clin Psychopharmacol 1990;10:54-7

Yasui-Furukori N, et al. Significant dose effect of carbamazepine on reduction of steady-state plasma concentration of haloperidol in schizophrenic patients. J Clin Psychopharmacol 2003;23:435-40

Hesslinger B, et al. Effects of carbamazepine and valproate on haloperidol plasma levels and on psychopathologic outcome in schizophrenic patients. J Clin Psychopharmacol 1999;19:310-5

Besag FM, et al. Interactions between antiepileptic and antipsychotic drugs. Drug Saf 2006;29:95-118

Van Erp NP et al. Mitotane has a strong and a durable inducing effect on CYP3A4 activity. Eur J Endocrinol 2011; 164: 621-6.