Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsUfraksjonert heparin kan likevel brukes i lave doser for å holde venøse eller arterielle katetere åpne, eller i forbindelse med kateterablasjon for atrieflimmer.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke bruk av heparin til skylling av venekatetere.Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko. Risikoen avhenger av hvor stor den påførte dosen av bromelen er/hvor stort hudområde bromelen er benyttet på.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved infusjon av høye doser glyceroltrinitrat.Nedsatt heparineffekt (motstridende data; anslagsvis 5-6 studier har funnet en slik effekt, mens mer enn 10 studier ikke har kunnet påvise noen effekt).
Forholdsregler bør tasGjelder ikke de første dagene etter oppstart av warfarin hos en pasient som allerede bruker et heparin. Gjelder ikke bruk av heparin til skylling av venekatetere.Økt blødningsrisiko. Legemidlene kan kombineres i forbindelse med oppstart med warfarin, siden det tar noen dager før warfarineffekten blir optimal. Hos pasienter som har INR i terapeutisk område bør midlene i utgangspunktet ikke kombineres.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko
Ingen tiltak nødvendig Muligens noe økt blødningstendens, selv om dette ikke ble påvist i en systematisk studie.
Ingen tiltak nødvendig Muligens noe økt blødningsrisiko.