Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Heparin - Se substanser
Glyseroltrinitrat - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved infusjon av høye doser glyceroltrinitrat.

Klinisk konsekvens
Nedsatt heparineffekt (motstridende data; anslagsvis 5-6 studier har funnet en slik effekt, mens mer enn 10 studier ikke har kunnet påvise noen effekt).

Interaksjonsmekanisme
Usikker mekanisme. Det finnes ingen god forklaring på hvorfor de ulike studiene har kommet til så forskjellige konklusjoner.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienter som behandles med heparin som infusjon monitoreres i regelen uansett, men det kan vurderes å monitorere de som får glyseoltrinitrat samtidig noe oftere enn man ville ha gjort ellers.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Schoenenberger RA, Ménat L, Weiss P et al. Absence of nitroglycerin-induced heparin resistance in healthy volunteers. Eur Heart J 1992; 13, 411–4.

Bode V, Welzel D, Franz G et al. Absence of drug interaction between heparin and nitroglycerin. Arch Intern Med 1990; 150: 2117–9.

Koh KK, Park GS, Song JH et al. Interaction of intravenous heparin and organic nitrates in acute ischemic syndromes. Am J Cardiol 1995; 76: 706–9.

Habbab MA, Haft JI. Heparin resistance induced by intravenous nitroglycerin. A word of caution when both drugs are used concomitantly. Arch Intern Med 1987; 147: 857–60.

Becker RC, Corrao JM, Bovill EG et al. Intravenous nitroglycerin-induced heparin resistance: a qualitative antithrombin III abnormality. Am Heart J 1990; 119: 1254–61.

Brack MJ, More RS, Hubner PJB et al. The effect of low dose nitroglycerine on plasma heparin concentrations and activated partial thromboplastin times. Blood Coag Fibrinol 1993; 4: 183–6.