Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Heparingruppen - B01AB
Warfarin - B01AA03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ikke de første dagene etter oppstart av warfarin hos en pasient som allerede bruker et heparin. Gjelder ikke bruk av heparin til skylling av venekatetere.

Klinisk konsekvens
Økt blødningsrisiko. Legemidlene kan kombineres i forbindelse med oppstart med warfarin, siden det tar noen dager før warfarineffekten blir optimal. Hos pasienter som har INR i terapeutisk område bør midlene i utgangspunktet ikke kombineres.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Hvis midlene må kombineres og INR er i terapeutisk område bør pasienten følges opp nøye med tanke på den økte blødningsrisikoen.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Heparin

Conolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361: 1139-51.