Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metenamin - J01XX05
Sulfasalazin - A07EC01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig risiko for utfelling av krystaller i urinveiene, eventuelt med manifest nyrestein som resultat.

Interaksjonsmekanisme
Ved lav pH i urinen (anslagsvis pH-verdier fra 5-6 og nedover, avhengig av urinvolum og sulfasalazindose) kan sulfasalazinmetabolitten N-acetylsulfapyridin krystallisere og felles ut i urinveiene. Metenamin brytes ned til den svake syren hippursyre som senker pH i urinen, men det er usikkert om dette vil utgjøre en betydningsfull tilleggsrisiko for utfelling. Interaksjonsrisikoen er kun basert på teoretiske betraktninger; det finnes ikke klinisk evidens for at interaksjonen utgjør et problem i praksis.

Dosetilpasning
Risikoen er størst ved høye sulfasalazindoser (4-8 gram per dag), så hvis nedtitrering av dosen er mulig, vil dette redusere risikoen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Et tilstrekkelig høyt væskeinntak vil motvirke risikoen for utfelling. Pasienten bør oppfordres til å drikke rikelig.