Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metenamin - J01XX05
Sulfametoksazol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig risiko for utfelling av krystaller i urinveiene, eventuelt med manifest nyrestein som resultat.

Interaksjonsmekanisme
Ved lav pH (anslagsvis pH-verdier fra 5-6 og nedover, avhengig av urinvolum) i urinen kan sulfametoksazolmetabolitten N-acetylsulfametoksazol krystallisere og felles ut i urinveiene. Metenamin brytes ned til den svake syren hippursyre som senker pH i urinen, men det er usikkert om dette vil utgjøre en betydningsfull tilleggsrisiko for utfelling. Interaksjonsrisikoen er kun basert på teoretiske betraktninger; det finnes ikke klinisk evidens for at interaksjonen utgjør et problem i praksis. Et tilstrekkelig høyt væskeinntak vil også motvirke risikoen for utfelling.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Trimetoprim-sulfametoksazol uten samtidig metenamin når behandling med trimetoprim-sulfametoksazol er indisert, deretter kun metenamin.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Hiprex

Daudon M et al. Crystalluria. Clin Cham Lab Med 2015; 53 (suppl.): S1479-87.

Daudon M et al. Drug-induced kidney stones and crystalline nephropathy. Drugs 2018; 78: 163-201.