Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere - N06AA
Antihistaminer, sederende - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økte antikolinerge effekter, inklusive risiko for nedsatt kognitiv effekt hos eldre.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør helt unngås hos eldre. Hos yngre er risikoen for uheldige interaksjoner langt mindre.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
SSRI-preparater som alternativer til trisykliske antidepressiva. Annengenerasjons antihistaminer eller zolpodem/zopiklon som alternativ til førstegenerasjons antihistaminer avhengig av indikasjon.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Baxter K (utg.) Stockley's Drug interactions (9 utg.) London: The Pharmaceutical Press, 2010: 833.

Fick DM, et al. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med 2003;163:2716-2724

Han L, et al. Use of medications with anticholinergic effect predicts clinical severity of delirium symptoms in older medical inpatients. Arch Intern Med 2001;161:1099-105

Chan WY, et al. The use of anticholinergic medications in homebound elderly patients with dementia. Consult Pharm 2006;21:391-9