Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Pomalidomid - L04AX06
Fluvoksamin - N06AB08

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av pomalidomid (en fordobling av konsentrasjonen er vist når tillegg av fluvoksamin ble gitt i en studie der individene hele tiden brukte ketokonazol for å hemme en eventuell metabolisme via CYP3A4. Det er trolig at effekten av fluvoksamin vil være mindre når pasienten har høyere metabolsk kapasitet via CYP3A4, men det er usikkert hvor mye mindre effekten av fluvoksamin vil være).

Interaksjonsmekanisme
Fluvoksamin hemmer metabolismen av pomalidomid via CYP1A2.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp klinisk med tanke på bivirkninger av pomalidomid og pomalidomiddosen eventuelt justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Imnovid