Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
71 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 11 ganger i interaksjonsstudie (SPC)), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zocor.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 80% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zocor.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simvastatin (60 % for den aktive metabolitten simvastatinsyre). Den kolesterolreduserende effekten av simvastatin reduseres til omtent halvparten.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zocor.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 3-6 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). I tillegg kan simvastatin gi en liten økning i konsentrasjon av ciklosporin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 80% i interaksjonsstudie med den krafgtige enzyminduktoren karbamazepin), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert omfang, men trolig betydelig). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for atazanavir.
Bør unngåsGjelder bare ved simvastatindoser høyere enn 40 mg/d. Ved simvastatindoser opp til og med 40 mg/d kan kombinasjonen gis.Økt konsentrasjon av simvastatin (2 ganger for den aktive metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert omfang).
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig). Produsenten av idelalisib fraråder samtidig bruk på teoretisk grunnlag.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig; kanskje i størrelsesorden 4-5 ganger økning).
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert omfang, men trolig minst like mye som for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil simvastatinkonsentrasjonen trolig bli ekstremt høy).
1234