Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ciklosporin - L04AD01
Simvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av simvastatin (gjennomsnittlig 3-6 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). I tillegg kan simvastatin gi en liten økning i konsentrasjon av ciklosporin.

Interaksjonsmekanisme
Ciklosporin interagerer trolig med simvastatin via flere mekanismer: hemmet CYP3A4-metabolisme, hemmet P-glykoprotein-transport i tarm og hemmet OATP1B1-transport i lever (alle mekanismene leder til økt serumkonsentrasjon av simvastatin).

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, bør maksimal dose av simvastatin være 10 mg daglig og serumnviå av lipider og kreatin kinase (CK) monitoreres.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Serumkonsentrasjon av pravastatin og fluvastatin kan også øke noe med ciklosporin, men disse statinene regnes som sikrere sammen med ciklosporin og er førstevalg hos transplanterte pasienter.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Arnadottir M, et al. Plasma concentration profiles of simvastatin 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitory activity in kidney transplant recipients with and without ciclosporin. Nephron 1993;65:410-3

Capone D, et al. Effects of simvastatin and pravastatin on hyperlipidemia and cyclosporin blood levels in renal transplant recipients. Am J Nephrol 1999;19:411-5

Lasocki A, et al. Simvastatin-induced rhabdomyolysis following cyclosporine treatment for uveitis. Ocul Immunol Inflamm 2007;15:345-6

Tong J, et al. Rhabdomyolysis after concomitant use of cyclosporine and simvastatin in a patient transplanted for multiple myeloma. Bone Marrow Transplan 2005;36:739-40

Vanhaecke J, et al. Safety and efficacy of low dose simvastatin in cardiac transplant recipients treated with cyclosporine. Transplantation 1994;58:42-5

Åsberg A. Interactions between cyclosporin and lipid-lowering drugs: implications for organ transplant recipients. Drugs 2003;63:367-78

Campana C, et al. Efficacy and pharmacokinetics of simvastatin in heart transplant recipients. Ann Pharmacother 1995;29:235-9