Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ketokonazol - Se substanser
Simvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av simvastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zocor.

Interaksjonsmekanisme
Ketokonazol hemmer metabolisme av simvastatin via CYP3A4

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i produktinformasjon/SPC til Zocor og bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av simvastatin forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkludert måling av kreatin kinase (CK). Ved kortvarig azolbehandling (<2 uker), kan temporær seponering av simvastatin vurderes

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Dersom lokal soppbehandling ikke er aktuelt, er det ingen åpenbare alternativer til ketokonazol. Pravastatin, rosuvastatin og fluvastatin metaboliseres ikke av CYP3A4 i relevant grad, men ved kortere azolbehandling vil det ikke være rasjonelt å bytte statin

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Itakura H, et al. Rhabdomyolysis from cytochrome p-450 interaction of ketoconazole and simvastatin in prostate cancer. J Urol 2003;169:613

Gilad R, et al. Rhabdomyolysis induced by simvastatin and ketoconazole treatment. Clin Neuropharmacol 1999;22:295-7

Akram K, et al. A lesson for everyone in drug-drug interactions. Int J Cardiol. 2007 Mar 16; [Epub ahead of print]