Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
50 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger (hyperkalemi)
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Inspra.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Inspra.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon (5-6 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger, inklusive hyperkalemi. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for eplerenon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon, økt risiko for bivirkninger (hyperkalemi). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til Inspra. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, må en i størrelsesorden 5 ganger økning i konsentrasjonen av eplerenon påregnes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon (gjennomsnittlig 5-6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (hyperkalemi). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Inspra.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eplerenon (5-6 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger, inklusive hyperkalemi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eplerenon
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eplerenon
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyperkalemi
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eplerenon
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eplerenon (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av eplerenon
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eplerenon (gjennomsnittlig 2-3 ganger ved kombinasjon med andre CYP3A4-hemmere).
123