Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Mitotan - L01XX23
Eplerenon - C03DA04

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av eplerenon (ukjent omfang).

Interaksjonsmekanisme
Mitotan øker metabolismen av eplerenon via CYP3A4.

Dosetilpasning
Det er usikkert hvor stor reduksjonen i eplerenonkonsentrasjon vil bli, så det er ikke mulig å gi spesifikke anbefalinger om eventuell doseøkning av eplerenon. Produsenten av eplerenon anbefales at midlet ikke kombineres med sterke enzyminduktorer.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på nedsatt effket av eplerenon og dosen eventuelt justeres etter dette.