Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
30 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin.
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis ritonavir i seg selv, men midler som kombineres med ritonavir.Etravirin kan påvirke nivåene av en rekke midler som kombineres med ritonavir. Dette er til dels lite undersøkt og det gis motstridende anbefalinger i ulike kilder. Det er postulert en redusert konsentrasjon av ombitasvir og paritaprevir (gjelder kombinasjonspreparater som inneholder disse virkestoffene).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin (i gjennomsnitt 70-80%, vist i kombinasjon med ritonavir).
Bør unngåsGjelder hvis dolutegravir og etravirin kombineres uten at ritonavir-forsterket atazanavir, darunavir eller lopinavir inngår i kombinasjonen.Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %). Når ritonavir gis samtidig, påvirkes konsentrasjonen av dolutegravir langt mindre (for eksempel 25 % reduksjon sammen med darunavir/ritonavir og etravirin og 10 % økning sammen med lopinavir/ritonavir og etravirin).
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av elbasvir og grazoprevir (usikkert omfang). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av macimorelin med risiko for falsk positivt testresultat (feilaktig for liten økning i veksthormon-nivåene).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kariprazin og aktiv metabolitt (usikkert omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin (ukjent omgang, men kan være betydelig), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin (70-80 %). Bortsett fra dette også eventuelt økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av isavukonazol (usikkert omfang). Ifølge preparatomtalen for isuvakonazol er kombinasjonen kontraindisert, men siden etravirin er en relativt svak hemmer av CYP3A4, virker det lite sannsynlig at konsentrasjonen av isavukonazol vil bil så lav at effekten helt vil opphøre.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av letemovir (usikkert omfang). Effekten forventes å være størst når letermovir gis peroralt og uten ciklosporin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lorlatinib (ukjent omfang).
12