Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
24 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli, muligens vil konsentrasjonen kunne øke til i størrelesorden det dobbelte).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli, muligens vil konsentrasjonen kunne øke til i størrelesorden det dobbelte).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 %) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli, muligens vil konsentrasjonen kunne øke til i størrelesorden det dobbelte).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli, muligens vil konsentrasjonen kunne øke til i størrelesorden det dobbelte).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av guanfacin (3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av guanfacin (70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for nedsatt/opphevet effekt.
12