Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
51 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye, antiinflammatoriske doser acetylsalisylsyre.Økt hypoglykemisk effekt.
Forholdsregler bør tas Forverrelse av diabetes.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd potensielt redusert nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av linagliptin (i gjennomsnitt 4-5 ganger etter enkeltdose ritonavir, usikker effekt ved gjentatt dosering).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av linagliptin (i størrelsesorden 40 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av linagliptin
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metformin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av linagliptin (i størrelsesorden 40 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metformin (50-60 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av linagliptin (i størrelsesorden 40 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt blodsukkersenkende effekt. Dette er sett når både testosteron (eller andre anabole/androgene sterioder) kombineres med insulin og med perorale antidiabetika. I en studie var reduksjonen i blodsukkerkonsentrasjonen på 1,6 mmol/l og reduksjonen i HbA1c på 0,37 %.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av linagliptin (i størrelsesorden 40 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypoglykemi, spesielt når fibratet kombineres med insulin eller sulfonylureapreparater. Bedret glykemisk kontroll er også rapportert.
Forholdsregler bør tasGjelder peroralt inntak (juice), ikke lokalbehandling.Økt hypoglykemisk effekt (en blodsukkerreduserende effekt er vist i en studie med glibenklamid hos menneske, samt i dyremodeller).
Forholdsregler bør tas Økt hypoglykemisk effekt.
123