Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Kalsium (perorale preparater) - Se substanser
Tetrasykliner - J01A

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved inntak av perorale tetrasykliner, ikke ved intravenøs administrasjon.

Klinisk konsekvens
Nedsatt absorpsjon av tetrasykliner (25 % for doksysyklin; 70-100 % for andre).

Interaksjonsmekanisme
Kalsium binder tetrasykliner i tarmen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Bør tas med minst 2-3 timers mellomrom. I preparatomtalen for noen kalsiumpreparater anbefales det at det etter inntak av kalsium bør gå 4-6 timer før tetrasyklinet inntas, men så lenge det er doksysyklin som brukes, er et så langt intervall trolig unødvendig.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Erytromycin eller penicillin kan være et alternativ til tetrasykliner avhengig av indikasjon.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Albert A, Rees CW. Avidity of the tetracyclines for the cations of metals. Nature 1956; 177: 433–4.

Boger WP, Gavin JJ. An evaluation of tetracycline preparations. N Engl J Med 1959; 261: 827–32.

Rosenblatt JE, Barrett JE, Brodie JL et al. Comparison of in vitro activity and clinical pharmacology of doxycycline with other tetracyclines. Antimicrob Agents Chemother 1966; 6: 134–41.

Leyden JJ. Absorption of minocycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride. Effect of food, milk, and iron. J Am Acad Dermatol 1985; 12: 308–12.

Jung H, Peregrina AA, Rodriguez JM et al. The influence of coffee with milk and tea with milk on the bioavailability of tetracycline. Biopharm Drug Dispos 1997; 18: 459–63.

SPC Nycoplus Calcigran

Pakningsvedlegg Calcium-Sandoz