Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Karbamazepin - N03AF01
Levetiracetam - N03AX14

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av levetiracetam (20-30 %). Økt konsentrasjon av karbamazepin hoe enkeltpasienter, men ikke i systematiske studier.

Interaksjonsmekanisme
Karbamazepin induserer metabolismen av levetiracetam. Uvisst hvorfor karbamazepinkonsentrasjonen eventuelt kan øke.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør monitoreres med serumkonsentrasjonsmålinger av levetirazetam og karbamazepin og dosene eventuelt justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Perucca E, Gidal BE, Baltes E. Effects of antiepileptic comedication on levetiracetam pharmacokinetics: a pooled analysis of data from randomized adjunctive therapy trials. Epilepsy Res 2003; 53: 47–56.

May TW, Rambeck B, Jürgens U. Serum concentrations of levetiracetam in epileptic patients: the influence of dose and co-medication. Ther Drug Monit 2003; 25: 690–9.

Otoul C, de Smedt H, Stockis A. Lack of pharmacokinetic interaction of levetiracetam on carbamazepine, valproic acid, topiramate, and lamotrigine in children with epilepsy. Epilepsia 2007; 48: 2111–5.

Sisodiya SM, Sander JWAS, Patsalos PN. Carbamazepine toxicity during combination therapy with levetiracetam: a pharmacodynamic interaction. Epilepsy Res 2002; 48: 217–9.