Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
39 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fentanyl, risiko for mangelfull smertedempende effekt (vist for rifampicin, en annen CYP3A4-induser).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fentanyl, risiko for mangelfull smertedempende effekt (vist for rifampicin, en annen CYP3A4-induser)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fentanyl, risiko for mangelfull smertedempende effekt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av fentanyl kan synke med i størrelsesorden 60-70 %.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (2-3 ganger ved i.v. fentanyl basert på data med den kraftige hemmeren ritonavir, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (40-50 % ved i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl, økt fare for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon). Interaksjonsstudie viste ingen endring i farmakokinetikk og -dynamikk av fentanyl ved samtidig behandling med itrakonazol, men kasusrapport har beskrevet en mulig opioidforgiftning ved kombinasjonsbehandling. Kombinasjonen med vorkonazol eller ketokonazol (som er en omtrent like kraftige hemmere som itrakonazol) viste økt konsentrasjon av fentanyl (30-50 % ved i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fentanyl, risiko for mangelfull smertedempende effekt. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av fentanyl kan synke med i størrelsesorden 60-70 %.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (30-50 % ved i.v. fentanyl basert på data med andre azolantimykotika, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (usikkert hvor mye; har variert fra 30-40 % til 2-3 ganger høyere for andre sterke hemmere gitt samtidig med i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon). Økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Mulig risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (kankje inntil 30-40 % økning basert på data med den moderat kraftige hemmeren flukonazol), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av fentanyl, risiko for mangelfull smertedempende effekt (vist for enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (kankje inntil 30-40 % økning basert på data med den moderat kraftige hemmeren flukonazol), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (usikkert hvor mye; har variert fra 30-40 % til 2-3 ganger høyere for andre sterke hemmere gitt samtidig med i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon). Økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (usikkert hvor mye; har variert fra 30-40 % til 2-3 ganger høyere for andre sterke hemmere gitt samtidig med i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon). Økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (kankje inntil 30-40 % økning basert på data med den moderat kraftige hemmeren flukonazol), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fentanyl (kankje inntil 30-40 % økning basert på data med den moderat kraftige hemmeren flukonazol), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av fentanyl (30-40 % ved i.v. fentanyl, ingen data på transdermal/bukkal administrasjon), økt risiko for bivirkninger (bl.a. opiatindusert respirasjonsdepresjon).
12