Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Posakonazol - J02AC04
Vardenafil - G04BE09

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av vardenafil, økt risiko for bivirkninger

Interaksjonsmekanisme
Posakonazol hemmer metabolismen av vardenafil via CYP3A4

Dosetilpasning
På grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad bør bruk av vardenafil unngås mens posakonazolbehandlingen pågår

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Dersom lokal soppbehandling ikke er aktuelt, er det ingen åpenbare alternativer

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Noxafil

www.cyp450.no

Galatti L, et al. Interaction between tadalafil and itraconazole. Ann Pharmacother 2005;39:200