Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
73 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av kodein, risiko for nedsatt analgetisk effekt av kodein (fremfor alt med tanke på at pasienter som bruker metadon allerede har utviklet opioidtoleranse).
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av metadon (50 % for R-metadon, som står for mesteparten av den kliniske effekten; 100 % for S-metadon, som står for mesteparten av den QT-forlengende effekten i EKG). En kasusrapport har beskrevet alvorlige hjertearytmier ved bruk av kombinasjonen.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av tramadol, risiko for nedsatt anagetisk effekt av tramadol (fremfor alt med tanke på at pasienter som bruker metadon allerede har utviklet opioidtoleranse).
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige aytmier som resultat.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av stavudin (i gjennomsnitt 30-40 %).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (50-100 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metadon (variasjon mellom 20 % og 60 % hos fire pasienter i en studie); risiko for mangelfull effekt/abstinensreaksjoner.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metadon (50 % for R-metadon, som står for mesteparten av den kliniske effekten; 100 % for S-metadon, som står for mesteparten av den QT-forlengende effekten i EKG - dette er vist for itrakonazol). En kasusrapport har beskrevet alvorlige hjertearytmier ved bruk av kombinasjonen med intrakonazol.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metadon (i gjennsomnitt inntil 40 %), nedsatt konsentrasjon av amprenavir (i gjennomsnitt 30 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metadon (usikkert omfang).
1234