Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Itrakonazol - J02AC02
Metadon - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av metadon (50 % for R-metadon, som står for mesteparten av den kliniske effekten; 100 % for S-metadon, som står for mesteparten av den QT-forlengende effekten i EKG). En kasusrapport har beskrevet alvorlige hjertearytmier ved bruk av kombinasjonen.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av metadon via CYP3A4.

Dosetilpasning
Produsenten av itrakonazol kontraindiserer kombinasjonen. Hvis midlene kombineres må dosen av metadon reduseres, anslagsvis med 30-50 %, med svært nøye oppfølgning av QT-tiden i EKG og serumkonsentrasjonen av metadon. På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-