Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metadon - Se substanser
Kodein - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av kodein, risiko for nedsatt analgetisk effekt av kodein (fremfor alt med tanke på at pasienter som bruker metadon allerede har utviklet opioidtoleranse).

Interaksjonsmekanisme
Metadon hemmer omdannelse fra kodein til den aktive metabolitten morfin via CYP2D6 (og hemmer også metabolismen videre via UGT2B7 til aktivt morfin-6-glukuronid).

Dosetilpasning
Vanligvis vil det være mest rasjonelt å velge ikke-opioide analgetika, eller å øke dosen av metadon.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Tramadol metaboliseres på tilsvarende måte, så en analog interaksjon vil oppstå når metadon kombineres med tramadol. Doseøkning av metadon vil ofte være det mest rasjonelle.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Gelstone EA et al. Methadone inhibits CYP2D6 and UGT2B7/2B4 in vivo: a study using codeine in methadone- and buprenorphine-maintained subjects. Br J Clin Pharmacol 2012; 73: 786-94.

Fredheim OMS et al. Behandling av akutte smerter under legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskr Nor Lægeforen 2010; 130: 738-40.