Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Johannesurt - Se substanser
Metadon - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av metadon (variasjon mellom 20 % og 60 % hos fire pasienter i en studie); risiko for mangelfull effekt/abstinensreaksjoner.

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av metadon via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av metadon vil anslagsvis være inntil 2-3 ganger høyere i kombinasjon med rifampicin. Det er viktig med nøye oppfølging av metadoneffekten, eventuelt også serumkonsentrasjonsmålinger av metadon, ved kombinert bruk. I stedet for å øke dosen av metadon, vil det i mange tilfeller være enklere å ikke ta johannesurt i den perioden behandlingen pågår. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det kan være det enkleste å seponere johannesurt. Eventuelt kan oppstart med et annet antidepressivt legemiddel, for eksempel et SSRI-preparat, vurderes. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Eic-Höchli D, Oppliger R, Powell Golay K et al. Methadone maintenance treatment and St John’s wort. Pharmacopsychiatry 2003; 36: 35–7.