Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metadon - Se substanser
Tramadol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av tramadol, risiko for nedsatt anagetisk effekt av tramadol (fremfor alt med tanke på at pasienter som bruker metadon allerede har utviklet opioidtoleranse).

Interaksjonsmekanisme
Metadon hemmer omdannelse fra tramadol til aktiv metabolitt via CYP2D6.

Dosetilpasning
Vanligvis vil det være mest rasjonelt å velge ikke-opioide analgetika, eller å øke dosen av metadon. Hvis man likevel velger tramadol, bør pasienten følges opp med tanke på mangelfull analgetisk effekt av tramadol.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Kodein metaboliseres på tilsvarende måte, så en analog interaksjon vil oppstå når metadon kombineres med kodein. Doseøkning av metadon vil ofte være det mest rasjonelle.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Coller JK et al. Inhibition of CYP2D6-mediated tramadol O-demethylation in methadone but not buprenorphine maintenance patients. Br J Clin Pharmacol 2012; 74: 835-41.

Fredheim OMS et al. Behandling av akutte smerter under legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskr Nor Lægeforen 2010; 130: 738-40.