Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for blodtrykksstigning (15-20 mmHg mer når kombinasjonen gis enn når linezolid gis alene).
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.