Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Linezolid - J01XX08
Tramadol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Kan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.

Klinisk konsekvens
Økt risiko for serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Både tramadol og linezolid øker serotonerg aktivitet (farmakodynamisk interaksjon). Produsenten av linezolid kontraindiserer ikke samtidig bruk, men kontraindiserer samtidig bruk med petidin (som kanskje har svakere serotonerge effekter enn tramadol), så fremt ikke kombinasjonen anses for å være absolutt nødvendig. Produsenten av tramadol kontraindiserer bruk sammen med MAO-hemmere (uten at begrepet "MAO-hemmer" er nærmere spesifisert).

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør overvåkes med bl.a. hyppige blodtrykksmålinger. I tilegg bør pasienten bør følges opp med tanke på tegn på serotonergt syndrom, som forvirring, hypertensjon, feber, svette, diaré, skjelving m.m.