Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
21 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av levotyroksin (70 % i interaksjonsstudie), risiko for terapisvikt (hypotyreose). Samtidig peroralt inntak bør derfor unngås. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tyroksin (vist for andre enzyminduktorer som rifampicin og karbamazepin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av thyreoideapreparater (vist for levotyroksin med gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt (hypotyreose)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (3-4 ganger økning i TSH er beskrevet; i en kasuistikk måtte tyroksindosen økes med 60-70 %). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig denne interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Interaksjonen er vist for jernsulfat, men den gjelder trolig alle jernsalter gitt peroralt. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Forholdsregler bør tasGjelder preparater som inneholder magnesiumkarbonat, og ikke preparater som kun inneholder andre magnesiumsalter, som ”Nycoplus Magnesium”.Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie med kalsium, men svært liten effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for liotyronin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av digitalisglykosider, trolig mest for digoksin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økte nivåer av TSH.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økte nivåer av TSH.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økte nivåer av TSH.
Forholdsregler bør tas Økt INR med økt risiko for blødning.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økte nivåer av TSH.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økt TSH og eventuelt symptomer på hypotyreose.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økt TSH og eventuelt symptomer på hypotyreose.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksinnatrium, økt risiko for terapisvikt (hypotyreose)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt ved økte nivåer av TSH.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tyroksin, målt ved en økning i TSH. I ett tilfelle måtte tyroksindosen fordobles for å opprettholde effekten.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av thyreoideapreparater (vist for levotyroksin med gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt (hypotyreose)
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie, men svært liten effekt hos noen pasienter), mulig økt risiko for terapisvikt (hypotyreose). Det er stor variasjon fra individ til individ hvor kraftig denne interaksjonen er, hos mange vil effekten være beskjeden. Det finnes ikke tilsvarende studier på liotyronin, men det kan ikke utelukkes at man kan få redusert absorpsjon også for dette legemidlet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av thyreoideapreparater, økt risiko for terapisvikt (hypotyreose)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av thyreoideapreparater, målt som 10-15 % nedgang i konsentrasjonen av fritt T4 og evnetuelt også økt TSH.
12