Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Apalutamid - L02BB05
Edoksaban - B01AF03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av edoksaban, økt kosentrasjon av edoksabans aktive metabolitter. Nettoeffekten av dette er usikker, men i en studie med den kraftige enzyminduktoren rifampicin er det ikke vist forskjeller i protrombintid og APTT.

Interaksjonsmekanisme
Økt metabolisme av edoksaban via CYP3A4 til aktive metabolitter, økt utpumping av edoksaban via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp klinisk med tanke på endret effekt av edoksaban, og eventuelt også med målinger av serumkonsentrasjonen av edoksaban og dosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
Også alternative legemidler (rivaroksaban, dabigatran, apiksaban, warfarin) interagerer. For warfarin kan dosen justeres etter INR. Bikalutamid induserer ikke leverenzymer. Flutamid er ikke tiltsrekkelig undersøkt til å kunne si noe om påvirkning av leverenzymer.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Lixiana

SPC Eleada