Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Karbamazepin - N03AF01
Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50 % i interaksjonsstudier) og av progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.

Interaksjonsmekanisme
Karbamazepin øker metabolismen av etinyløstradiol og progestagener via CYP3A4.

Dosetilpasning
Samtidig bruk av p-piller og karbamazepin bør unngås. Selv om kombinasjonspiller med høydose etinylestradiol (50 mikrogram daglig) har vært foreslått, vil progestogendosen likevel kunne bli for lav, og dokumnetasjonen er svak.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Hormonspiral eller barrieremetoder er trolig de beste alternativene til p-piller. Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å indusere legemiddelmetabolisme (for eksempel valproat, gabapentin og levetiracetam), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Crawford P, et al. The interaction of phenytoin and carbamazepine with combined oral contraceptive steroids. Br J Clin Pharmacol 1990;30:892-6

Doose DR, et al. Effect of topiramate or carbamazepine on the pharmacokinetics of an oral contraceptive containing norethindrone and ethinyl estradiol in healthy obese and nonobese female subjects. Epilepsia 2003;44:540-9

Reimers A. Contraception for women with elipepsy; counselling, choices and concerns. Open Access J Contraception 2016; 7: 69-76.

Reimers A et al. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs. Seizure 2015; 28: 66-70.

Reiter L, Nakken KO. Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 32-4.