Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Rifampicin - Se substanser
Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudier), nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.

Interaksjonsmekanisme
Rifampicin øker metabolisme av etinyløstradiol via CYP3A4

Dosetilpasning
Samtidig bruk av p-piller og rifanpicin bør unngås. Selv om kombinasjonspiller med høydose etinylestradiol (50 mikrogram daglig) har vært foreslått, vil progestogendosen likevel kunne bli for lav, og dokumnetasjonen er svak.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Hormonspiral eller barrieremetdoer er trolig de beste alternativene til p-piller. Rifabutin er en svakere induktor enn rifampicin, men også rifabutin kan føre til lavere konsentrasjoner av legemidler som det kombineres med, i alle fall av midler som påvirkes i betydelig grad av rifampicin. Ofte er imidlertid graden av påvirkning med rifabutin langt mer usikker enn med rifampicin, siden interaksjoner med rifabutin gjerne er dårligere studert.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Barditch-Crovo P, et al. The effects of rifampin and rifabutin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of a combination oral contraceptive. Clin Pharmacol Ther 1999;65:428-38

Bessot JC, et al. [Rifampicin interference with oral contraceptives]. J Med Strasb 1977;8:131-3

LeBel M, et al. Effects of rifabutin and rifampicin on the pharmacokinetics of ethinylestradiol and norethindrone. J Clin Pharmacol 1998;38:1042-50

Skolnick JL, et al. Rifampin, oral contraceptives, and pregnancy. JAMA 1976;236:1382