Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser
Barbiturater og derivater - N03AA

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (gjennomsnittlig ca. 50% i interaksjonsstudier) og av det tilhørende progestogenet, nedsatt eller opphevet effekt av prevensjonsmiddelet.

Interaksjonsmekanisme
Fenobarbital øker metabolismen av etinyløstradiol via CYP3A4

Dosetilpasning
Samtidig bruk av p-piller og barbiturater bør unngås. Selv om kombinasjonspiller med høydose etinylestradiol (50 mikrogram daglig) har vært foreslått, vil progestogendosen likevel kunne bli for lav, og dokumnetasjonen er svak.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Hormonspiral eller barrieremetoder er trolig de beste alternativene til p-piller. Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å indusere legemiddelmetabolisme (for eksempel valproat, gabapentin og levetiracetam), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Back DJ, et al. The interaction of phenobarbital and other anticonvulsants with oral contraceptive steroid therapy. Contraception 1980;22:495-503

Reimers A. Contraception for women with elipepsy; counselling, choices and concerns. Open Access J Contraception 2016; 7: 69-76.

Reimers A et al. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs. Seizure 2015; 28: 66-70.

Reiter L, Nakken KO. Prevensjon for kvinner som bruker antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 32-4.