Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Kolestipol - C10AC02
Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt effekt av p-piller.

Interaksjonsmekanisme
Samtidig inntak av kolestipol hemmer trolig absorpsjonen av østrogener.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Det er usikkert om det er tilstrekkelig å separere inntaket med 4 timer eller mer. Trolig er det sikreste å unngå kombinasjonen.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Kolesevelam kan kombineres med p-piller hvis midlene tas med minst 4 timers mellomrom.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Brown KS, et al. Effect of the bile acid sequestrant colesevelam on the pharmacokinetics of pioglitazone, repaglinide, estrogen estradiol, norethindrone, levothyroxine, and glyburide. J Clin Pharmacol 2010;50(5):554-65.