Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
32 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid. I tillegg forligger det en svært usikker kasusparrort som beskriver delir hos en pasient.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid, økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid (2-3 ganger), økt penetrasjon av loperamid til CNS.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid, økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av loperamid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av loperamid (2-3 ganger).
12