Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
57 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (gjennomsnittlig 20 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). I tillegg kan lovastatin øke konsentrasjon av ciklosporin (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie)
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (inntil 5-15 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (gjennomsnittlig 8-22 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Mevacor.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin. Basert på data med simvastatin, kan man regne med at konsentrasjonen av lovastatin synker til under halvparten, med en tilsvarende reduksjon i den kolesterolsenkende effekten.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lovastatin (ukjent omgang, men kan være betydelig), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (usikkert omfang, men trolig betydelig). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for atazanavir.
Bør unngåsGjelder ikke nødvendigvis alle statiner (se under).Økt konsentrasjon av statinet. I en studie ble økningen i konsentrasjonen av rosuvastatin 5-doblet. Basert på statinens avhengighet av OATP1B1 for å bli inaktivert, vil man anta at økningen i konsentrasjonen av simvastatin og lovastatin vil være enda større, mens økningen for atorvastatin kan være noe større, økningen for pravastatin vil kunne være i samme område som for rosuvastatin, mens økningen av fluvastatin vil være minst.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (ukjent omfang, men troilg så mye at det vil være økt risiko for muskelbivirkninger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (usikkert omfang, men trolig minst like mye som for atorvastatin, der økningen er 3-4 ganger når letemovir er gitt uten ciklosporin. Hvis ciklosporin også brukes, vil lovastatinkonsentrasjonen trolig bli ekstremt høy).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig, kanskje i størrelsesorden 4-5 ganger økning).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig). Produsenten av idelalisib fraråder samtidig bruk på teoretisk grunnlag.
Bør unngåsGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse)
123