Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
34 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av olaparib (inntil 80-90 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren rifampicin), stor risiko for opphevet effekt av olaparib.
12