Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
150 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngåsGjelder bare trombinhemmere og faktor Xa-hemmere som gis peroralt. Midler som gis som infusjon/injeksjon, som argatroban, bivalirudin og lepirudin, kan kombineres med warfarin under nøye overvåkning.Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Mulig økt blødningsrisiko, selv om kontrollerte studier ikke har kunnet påvise dette. De motstridende dataene kan skyldes at det er brukt ulike typer og doser av ginkgo-preparatene. Ginkgo-produkter bør ikke brukes av pasienter som bruker warfarin.
Bør unngås Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggrerering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Bør unngås Økt konsentrasjon av warfarin, økt INR. Økt antikogulasjonseffekt er vist for en rekke anabole steroider, inklusive oksymetolon, oksandrolon, metandienon og stanozolol. En dosereduksjon av warfarin på 40-80 % har vært nødvendig i kasusrapporter.
Bør unngås Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggrerering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Bør unngås Økt konsentrasjon av warfarin kombinert med hemming av blodplateaggregering, økt risiko for bivirkninger (blødning)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av warfarin (20-40 %), redusert INR (i en studie fra verdier i referanseområdet og ned til ca. 1,5), økt risiko for blodpropp.
Bør unngås Mulig endret effekt av warfarin, motstridende data: Nedsatt antitrombotisk effekt av warfarin i kasuistikker; ingen eller mulig nedsatt konsentrasjon av warfarin i dyrestudier. På den annen side er det rapportert økt blødningsrisiko når ginseng er brukt alene, muligens pga. hemming av blodplatefunksjonen. De motstridende dataene kan bl.a. være avhengig av dosering og spesifikk ginseng-art; Panax ginseng eller Panax quinquefolius.
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av warfarin, mulig nedsatt INR.
Bør unngås Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggrerering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av warfarin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tasGjelder hovedsakelig hos eldre pasienter.Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggregering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av warfarin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tasGjelder hovedsakelig hos eldre pasienter.Økt blødningsrisiko gjennom kombinert hemming av blodplateaggregering og koagulasjonsfaktorer. Studier indikerer at interaksjonen manifesterer seg hovedsaklig hos eldre pasienter
Forholdsregler bør tas Kan gi økt antikoagulasjonsaffekt med økt INR pga nedsatt produksjon/absorpsjon av vitamin K i tarmen.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin (70 % for den mest aktive enantiomeren R-warfarin, 30 % for den minst aktive enantiomeren S-warfarin), økt INR.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin (gjennomsnittlig 1,2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (blødninger)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av warfarin.
12345678