Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
40 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngåsGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngåsGjelder ved ciklosporindoser på over 100 mg/d.Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir. Økningen avhenger av ciklosporin-dosen, fra en minimal økning ved en dose på 100 mg til en femdobling av glekaprevir-konsentrasjonen og en fordobling av pibrentasvir-konsentrasjonen ved en dose på 400 mg.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir (4-7 ganger) og pibrentasvir (fra 50 % til 3 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger).
Bør unngås Økt risiko for kraftig forhøyede leverenzymverdier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir (60-70 %) og pibrentasvir (50-60 %). Tallene er basert på data med enzyminduktoren karbamazepin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (2-5 ganger).
12