Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
40 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngåsGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir (minst 50 % reduksjon basert på data med den sterke enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir (4-7 ganger) og pibrentasvir (fra 50 % til 3 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngåsGjelder ved ciklosporindoser på over 100 mg/d.Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir. Økningen avhenger av ciklosporin-dosen, fra en minimal økning ved en dose på 100 mg til en femdobling av glekaprevir-konsentrasjonen og en fordobling av pibrentasvir-konsentrasjonen ved en dose på 400 mg.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av glekaprevir/pibrentasvir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av dabigatran (2-3 ganger).
Bør unngås Økt risiko for kraftig forhøyede leverenzymverdier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av glekaprevir (60-70 %) og pibrentasvir (50-60 %). Tallene er basert på data med enzyminduktoren karbamazepin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin (2-5 ganger).
12