Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
37 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i mer enn 2 uker; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Som en tommelfingerregel kan man regne med at systemiske doser på mindre enn 20 mg prednisolon per dag ikke påvirker immunsystemet og derfor er forenlig med vaksinasjon også når steroidbehandlingen er gitt i over 2 uker. Imidlertid bør en individuell vurdering alltid gjøres.
Bør unngåsGjelder ikke ved bruk av epikutantester (for eksempel TRUE-test). Gjelder ikke ved systemiske doser lavere enn 30 mg prednisolon per dag i under en uke (og tilsvarende) ved bruk av histamin som prikktest. Gjelder ikke ved lokalbehandling med glukokorikoider.Nedsatt eller opphevet effekt av histamin.
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Mulig nedsatt effekt av dinutuksimab.
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i farmakologiske doser; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Økt risiko for achillestendinitt/achillesseneruptur. Risikoen var i en studie omtrent 3-4-doblet ved bruk av fluorkinoloner, omtrent 3-4-doblet ved bruk av glukokortikoider og omtrent 9-10-doblet ved bruk av kombinasjonen. Også andre sener kan rammes. Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA bør samtidig bruk av fluorkinoloner og glukokortikoider unngås.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), risiko for mangelfull terapieffekt av metylprednisolon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden 2-3 ganger økning kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden 2-3 ganger økning kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (inntil 75 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden en fordobling kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (100 % ved metylprednisolon p.o.; 30 % ved metylprednisolon i.v.) de første dagene etter oppstart med aprepitant. Senere redusert konsentrasjon av metylprednisolon.
Forholdsregler bør tasGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i mer enn 2 uker; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon (gjennomsnittlig 30-70 %, vist for enzyminduktoren karbamazepin), økt risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metylprednisolon (i størrelsesorden 2-3 ganger økning kan forventes basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
12