Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Valproinsyre - N03AG01
Meropenem - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av valproat (inntil 90-95 % i kasuistikker). Stor risiko for kramper når valproat brukes på inidikasjonen epilepsi.

Interaksjonsmekanisme
Usikkert. Flere ulike mulige mekanismer er forselått: Redusert transport av valproat over tarmveggen, økt glukuronidering av valproat, nedsatt hydrolyse av glukuronidert valproat i tarm, økt renal utskillelse av valproat, endret proteinbinding av valprotat, samt endret distribusjonsvolum av valproat (økt transport inn i erytrocytter). Enzyminduksjon virker usannsynlig med tanke på at effekten kommer svært raskt, gjerne allerede i løpet av det første døgnet.

Dosetilpasning
Hvis ikke kombinasjonen kan unngås, må pasienten følges svært nøye med serumkonsentrasjonsmålinger valproat, fortrinnsvis flere ganger daglig de første døgnene, og man må være forberedt på å mangedoble valproatdosen og å gi valproat intravenøst.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Valproat interagerer med alle typer karbapenemer. Karbamazepin, fenytoin og lamotrigin interagerer ikke med karbapenemer. Valg av alternativt middel må gjøres på individuell basis.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Nacarkucuk E, Saglam H, Okan M. Meropenem decreases serum level of valproic acid. Pediatr Neurol 2004; 31: 232–4.

Clause D, Decleire P-Y, Vanbinst R et al. Pharmacokinetic interaction between valproic acid and meropenem. Intensive Care Med 2005; 31: 1293–4.

Coves-Orts FJ, Borrás-Blasco J, Navarro-Ruiz A et al. Acute seizures due to a probable interaction between valproic acid and meropenem. Ann Pharmacother 2005; 39: 533–7.

Fudio S, Carcas A, Pinana E et al. Epileptic seizures caused by low valproic acid levels from an interaction with meropenem. J Clin Pharm Ther 2006; 31: 393–6.

Spriet I, Meersseman W, De Troy E et al. Meropenem–valproic acid interaction in patients with cefepime-associated status epilepticus. Am J Health-Syst Pharm 2007; 64: 54–8.

Mancl EE, Gidal BE. The effect of carbapenem antibiotics on plasma concentrations of valproic acid. Ann Pharmacother 2009; 43: 2082-7