Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Didanosin - J05AF02
Metadon - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt konsentrasjon av metadon (inntil 60 % i en studie).

Interaksjonsmekanisme
Mulig økt metabolisme av metadon via CYP3A4.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på nedsatt effekt og monitorering av serumkonsentrasjonen av metadon og metadon dosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Rainey PM, Friedland G, McCance-Katz EF et al. Interaction of methadone with didanosine and stavudine. J Acquir Immune Defic Syndr 2000; 24: 241–8.

Friedland G, Rainey P, Jatlow P et al. Pharmacokinetics of didanosine from encapsulated enteric coated bead formulation vs chewable tablet formulation in patients on chronic methadone therapy. XIV International AIDS Conference, Barcelona, 2002. Abstract T