Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
15 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av mianserin kan synke med 40-80 % eller mer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Eventuell risiko for blodtrykksstigning. Eventuelt også nedsatt effekt på reduksjonen av øyetrykket.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren karbamazepin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av mianserin (betydelig reduksjon i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-80 % basert på data med enzyminduktoren karbamazepin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mianserin (50-80 %).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for bivirkninger av mianserin. Ingen holdepunkter for signifikant økning i plasmakonsentrasjonen av mianserin.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt risiko for bivirkninger av mianserin. Ingen holdepunkter for signifikant økning i plasmakonsentrasjonen av mianserin.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt INR (motstridende kasusrapporter).