Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
63 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (5-6 ganger ved midazolam p.o, sannsynligvis betydelig mindre ved midazolam i.v.)
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam. Basert på data fra andre enzyminduktorer vil effekten trolig være kraftig (anslagsvis 60-90 % reduksjon i midazolamkonsentrasjonen) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (5-6 ganger økning ved peroral bruk, langt mindre effekt ved intravenøs bruk).
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (>95 %) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (gjennomsnittlig 5 ganger i interaksjonsstudier både ved p.o. og i.v. administrasjon av midazolam).
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (3-6 ganger økning ved peroral bruk av midazolam noe avhengig av ribosiklibdosen, langt mindre effekt ved intravenøs bruk av midazolam).
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (>90 %) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (>90 %) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (6-10 ganger ved midazolam p.o., 2-3 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (8-16 ganger ved midazolam p.o., ca. 5 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (80-90 %) ved midazolam p.o. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (60-80 %) ved midazolam p.o. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (12 ganger ved peroral bruk av midazolam, 3-4 ganger ved intravenøs bruk av midazolam).
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (6 ganger ved midazolam p.o., 2 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (10-20 ganger økt ved bruk av midazolam peroralt, trolig langt mindre ved bruk av midazolam parenteralt).
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (3-4 ganger ved midazolam i.v., 8-10 ganger ved midazolam p.o.)
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (40-70 % ved midazolam p.o.; 20-30 % ved midazolam i.v.). Sannsynligvis minimal påvirkning når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam (gjennomsnittlig 10 ganger ved midazolam p.o., ca. 3-4 ganger ved midazolam i.v.)
Bør unngåsGjelder bare når midazolam gis peroralt. Ved intravenøs bruk av midazolam eller bukkal administrasjon i forbindelse med krafpeanfall er etter alt å dømme interaksjonen så liten av den kan ses bort fra, og midazolam kan gis som vanlig.Nedsatt konsentrasjon av midazolam (90-95 %) ved peroral bruk av midazolam. Sannsynligvis minimal påvirkning ved intravenøs bruk av midazolam og når midazolam administreres bukkalt som enkeldoser som anfallsstoppende behandling ved krampeanfall.
Bør unngåsMidazolam gitt peroralt bør unngås. Når midazolam gis intravenøst, bør dosen reduseres. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.Økt konsentrasjon av midazolam. Basert på data med den kraftige enzymhemmeren ritonavir, må det forventes en økning på rundt 10-12 ganger ved peroral brukt av midazolam og på 3-4 ganger ved intravenøs bruk av midazolam.
1234