Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Selektive serotonin (5HT1) agonister - N02CC
Moklobemid - N06AG02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt serotonerg effekt; økt konsentrasjon av triptaner (gjelder rizatriptan, almotriptan, sumatriptan og zolmitriptan)

Interaksjonsmekanisme
Rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan (og til en viss grad almotriptan), metaboliseres av enzymet MAO-A, som hemmes av moklobemid. I tillegg mulige additive farmakodynamiske effekter mellom alle triptaner og moklobemid.

Dosetilpasning
Dosen av rizatriptan, sumatriptan og zolmitriptan bør anslagsvis halveres hos pasienter som brukes moklobemid. Dosen av øvrige triptaner trenger ikke reduseres.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på eventuelle serotonerge bivirkninger.

Legemiddelalternativer
SSRI-preparater hemmer ikke MAO-A. Almotriptan, eletriptan og naratriptan metaboliseres ikke av MAO-A i klinisk signifikant grad.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
van Haarst AD, van Gerven JMA, Cohen AF et al. The effects of moclobemide on the pharmacokinetics of the 5-HT1B/1D agonist rizatriptan in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 1999; 48: 190–6.

Glaxo Pharmaceuticals UK Limited. A study to determine whether the pharmacokinetics, safety or tolerability of subcutaneously administered sumatriptan (6 mg) are altered by interaction with concurrent oral monoamine oxidase inhibitors. Data on file (Proto

Fleishaker JC, Ryan KK, Jansat JM et al. Effect of MAO-A inhibition on the pharmacokinetics of almotriptan, an antimigraine agent in humans. Br J Clin Pharmacol 2001; 51: 437–41.