Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Rifampicin - Se substanser
Takrolimus - L04AD02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av takrolimus (gjennomsnittlig 70-80 % i interaksjonsstudie), terapisvikt må påregnes.

Interaksjonsmekanisme
Rifampicin øker metabolismen av takrolimus via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av takrolimus forsøksvis økes under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av serumkonsentrasjon. Trolig må dosen av takrolimus økes til det 4-dobbelte til 5-dobbelte.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare. Rifabutin er en svakere induktor enn rifampicin, men også rifabutin kan føre til lavere konsentrasjoner av legemidler som det kombineres med, i alle fall av midler som påvirkes i betydelig grad av rifampicin. Ofte er imidlertid graden av påvirkning med rifabutin langt mer usikker enn med rifampicin, siden interaksjoner med rifabutin gjerne er dårligere studert.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Furlan V, et al. Interactions between FK506 and rifampicin or erythromycin in pediatric liver recipients. Transplantation 1995;59:1217-8

Bhaloo S, et al. Severe reduction in tacrolimus levels with rifampin despite multiple cytochrome P450 inhibitors: a case report. Transplant Proc 2003;35:2449-51

Chenhsu RY, et al. Renal allograft dysfunction associated with rifampin-tacrolimus interaction. Ann Pharmacother 2000;34:27-31

Hebert MF, et al. Effects of rifampin on tacrolimus pharmacokinetics in healthy volunteers. J Clin Pharmacol 1999;39:91-6