Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Sakinavir - J05AE01
Takrolimus - L04AD02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av takrolimus (i gjennomsnitt 10 ganger).

Interaksjonsmekanisme
Sakinavir hemmer metabolismen av takrolimus via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon av ukjent størrelse. Dersom legemidlene likevel må kombineres, bør dosen av takrolimus reduseres under nøye oppfølging og med serumkonsentrasjonsmålinger av takrolimus; en dosereduksjon med takrolimus med 90 % kan bli nødvendig.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med serumkonsentrasjonsmålinger av takrolimus og dosereduksjon av takrolimus ut fra dette.