Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Grapefruktjuice - Se substanser
Takrolimus - L04AD02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av takrolimus (inntil 4-5 ganger).

Interaksjonsmekanisme
Grapefruktjuice hemmer metabolismen av takrolimus via CYP3A4.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Westveer MK, Farquhar ML, George P et al. Co-administration of grapefruit juice increases tacrolimus levels in liver transplant patients. Proceedings of the 15th Annual Meeting of the American Society of Transplant Physicians 1996. Abstract P-115.

Michelangelo V, Piero D, Elisa C et al. Grapefruit juice and kinetics of tacrolimus. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 862A.