Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
16 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av sofosbuvir, veltapasvir og/eller voksilaprevir (ukjent omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kariprazin og aktiv metabolitt (usikkert omfang).
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av elbasvir og grazoprevir (usikkert omfang). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av macimorelin med risiko for falsk positivt testresultat (feilaktig for liten økning i veksthormon-nivåene).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av kvetiapin (40-50 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ciklosporin (50 % i en kasuistikk; ingen data foreligger fra mer sytematiske studier)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av letemovir (usikkert omfang). Effekten forventes å være størst når letermovir gis peroralt og uten ciklosporin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lorlatinib (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av modafinil (30-40 %, vist for r-enantiomeren armodafinil) og karbamazepin (20-30 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av modafinil (kanskje i størrelsesorden 30-40 % basert på data med andre enzyminduktorer), mulig økt konsentrasjon av fenytoin (usikkert omfang, data basert på in vitro-studier utført av produsenten av modafnil).
Forholdsregler bør tas Mulig økt eller nedsatt konsentrasjon av warfarin (usikkert omfang), mulig økt eller nedsatt INR.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (10-20 %). Mulig risiko for gjennombruddsblødninger. I teorien kan også manlgende graviditetsbeskyttende effekt forekomme, noe produsenten av modafinil advarer mot.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av protonpumpehemmere (30-40 % for omeprazol, trolig omtrent det samme for andre protonpumpehemmere)
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon av benzodiazepiner
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av midazolam (30-40 % ved midazolam p.o.; 15-20 % ved midazolam i.v.)
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av risperidon (ca. 50 %) og den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon (20-30 %).