Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Modafinil - N06BA07
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av modafinil (kanskje i størrelsesorden 30-40 % basert på data med andre enzyminduktorer), mulig økt konsentrasjon av fenytoin (usikkert omfang, data basert på in vitro-studier utført av produsenten av modafnil).

Interaksjonsmekanisme
Fenytoin øker metabolismen av modafinil via CYP3A4, modafinil kan hemme metabolismen av fenytoin via CYP2C9 .

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på mangelfull effekt av modafinil. Men tanke på bivirkninger av fenytoin, samt med serumkonsentrtasjonsmålinger av fenytoin og dosene eventuelt justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å indusere legemiddelmetabolisme (for eksempel valproat, gabapentin og levetiracetam), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Modafinil